Laboratory

Betona un tā izstrādājumu ražošanu mūsdienās nevar iedomāties bez augsti tehnoloģiskas kvalitātes kontroles. Izstrādātā un ieviestā ražošanas kontroles sistēma visos ražošanas līmeņos ļauj kompānijai „Ramkons” izlaizt izstrādājumus ar paaugstinātu izturību, ūdensnecaurlaidību un logo_2.jpgsalizturību. Ražojamās produkcijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai 2007. gadā iegādāta jaunākā specializēta kompleksa laboratorija, kas ražota Itālijas firmā "CONTOLS".

Laboratoriju piegādāja, noregulēja un nodeva ekspluatācijā Latvijas kompānija "Kemek Engineering". Izmantojot jaunās laboratorijas iespējas, kompānija "Ramkons" sagatavoja un sekmīgi veica savas produkcijas sertificēšanas darbus saskaņā ar Eiropas standartu prasībām (Celtniecības materiālu atbilstības vērtēšanas sistēma. ES Direktīva 89/106ЕЭС) un ieguva CE zīmi izgatavojamiem materiāliem. Laboratorijas iekārtu iespējas ļauj sniegt ražošanas iekšējās kontroles pakalpojumus klientiem, kuriem nav savu laboratorijas iekārtu.

pic_1.jpg

pic_2.jpg

pic_3.jpg

pic_4.jpg

pic_5.jpg

pic_6.jpg

Laboratorijas izmēģinājumu mūsdienīgas metodikas ļauj kompānijai "Ramkons" izstrādāt un sērijveidā ražot jaunus izstrādājumus, nodrošinot savai produkcijai pienācīgu kvalitāti.

Lai nodrošinātu ražošanas darbības objektīvu novērtējumu, kompānija "Ramkons" periodiski pieaicina neatkarīgus ekspertus, lai paaugstinātu savus reitingus būvmateriālu tirgū.


Latest news

01.06.2012 Our new homepage

Today we started our new web page. We hope You like our designer and programmer work.

Read more
Ask a question Send
^M